Rukopisi

Autor trenutno ima nekoliko otvorenih rukopisa na kojima radi, od humoreski, priča do romana.

Za objavljivanje ima spremna dva rukopisa dječje književnosti:


Štikleci o Ivanu - zbirka priča o dječaku kako se snalazi u svakodnevnim stvarima poput baratanju mobitelom, kuhanjem, poimanju novca i prvim danima škole, radnja je suvremena, obim 50 kartica


Asfalt - roman na temu ovisnosti o mobitelu, napisan dvoglasno, s pozicije majke i pozicije sina Domagoja, svaki glas je u prvom licu jednine, obim je 50 kartica

* - obavezna polja